Sonitus Acoustics

Naziv projekta:
Certificiranje apsorbera za zvučnu izolaciju

Kratki opis projekta:
Certificiranje apsorbera za zvučnu izolaciju je projekt financiran u sklopu Poziva Certifikacijom proizvoda do tržišta, financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ovim projektom će se osigurati laboratorijsko ispitivanje zvučne apsorpcije u odječnoj prostoriji 36 modela apsorbera HRN EN ISO 354:2004, određivanje razreda reakcije na požar 2 modela absorbera te određivanje otpora strujanju zraka za 5 modela apsorbera prema normi HRN EN 29053:2008. Program ispitivanja razreda reakcije na požar za eurorazred B HRN EN 13501-1:2010 uključuje: a) reakciju na požar izlaganjem djelovanju gorućeg predmeta (SBI) prema HRN EN 13823:2015, b) zapaljivost proizvoda izloženih izravnom djelovanju plamena – Ispitivanje pojedinačnih izvorom plamena prema HRN EN ISO 11925-2:2011 (izlaganje 30 minuta). ISO 354:2004 je certifikat o koeficijentu apsorpcije za pojedini proizvod. Koristi se za akustičke projekte odnosno kad se radi akustika nekog prostora, akustičar pomoću tih koeficijenata može simulirati rezultat nakon postavljanja proizvoda u neki prostor kojem je potrebna akustička obrada. Euroclass B je certifikat gorivosti proizvoda. Da bi se proizvodi mogli koristiti u javnim prostorima, moraju zadovoljavati Euroclass B normu gorivosti. Euroclass B je zamjenio DIN normu B1, te se sada zahtjeva za svaki proizvod koji se ugrađuje u javnim prostorima poput kino dvorane, kazališta, razne konferencijskih dvorana.

Opći ciljevi projekta:
Uvođenje i primjena europskih međunarodno (globalno) priznatih norma što doprinosi iskorištavanju prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Specifični ciljevi projekta su:
Iskorištenje prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima kroz certifikaciju 43 proizvoda

Rezultati projekta:
1. Određivanje zvučne apsorpcije 36 modela apsorbera
2. Određivanje razreda reakcije na požar za 2 modela absorbera
3. Određivanje otpora strujanja zraka za 5 modela apsorbera prema normi HRN EN 29053:2008

Ukupna vrijednost projekta: 187.000,00 HRK
Iznos financiran iz bespovratnih sredstava: 124.610,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: siječanj 2018. – prosinac 2018.

Kontakt osoba:
Manuel Marković, direktor
sonitus.kc@gmail.com

Naziv projekta:
Informatizacija poslovnih procesa u proizvodnji akustičnih panela

Kratki opis projekta:
Informatizacija poslovnih procesa u proizvodnji akustičnih panela je projekt financiran u sklopu Poziva "Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2", financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projektom se investiralo u poslovne procese u proizvodnji akustičnih panela što je osnovna djelatnost korisnika. Projekt je s provedbom započeo 21.01.2019. Kroz projektne aktivnosti ostvareni su rezultati implementacije tri nova softvera za koje su zaposlenici i educirani, nabavljena je i instalirana oprema za rad ( računalo, laptop i mrežni pisač), povećan je broj zaposlenih za dvije osobe. Projekt je završen 21.07.2020.

Opći ciljevi projekta:
Povećanje konkurentnosti, povećanje ulaganja, povećanje prihoda od prodaje, očuvanje radnih mjesta i otvaranje novih radnih mjesta.

Specifični ciljevi projekta su:
Poboljšanje učinkovitosti poslovnih procesa, smanjenje administrativnog tereta poduzeća kroz bržu i precizniju proizvodnju bez grešaka te poboljšanje rasta produktivnosti.

Rezultati projekta:
1. Implementirana 3 nova softvera
2. Provedena edukacija za korištenje softvera
3. Nabavljena nova oprema: računala, laptop i mrežni pisač
4. Zaposlenici su upoznati s korištenjem nove opreme

Ukupna vrijednost projekta: 270.218,31 HRK
Iznos financiran iz bespovratnih sredstava: 172.939,71 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 21.01.2019. – 21.07.2020.

Kontakt osoba:
Manuel Marković, direktor
sonitus.kc@gmail.com